JAKUB VERNER


Během studia na Univerzitě Tomáše Bati v ateliéru Průmyslový Design jsem se učil ovládat výrobní techniky, pracovat s různými materiály a potkal spoustu zajímavých osobností. Přes kovy, plasty, sklo, papír a dřevo, jsem se dostal například k japonské technice Bunaco, kterou se původně vyráběly misky, k porcelánu, který mi přirostl k srdci, nebo k 3D tisku. Z mých oblíbených designérů jmenuji např. Marcela Wanderse, Maartena Baase s jeho spalovaným nábytkem, Tappio Wirkkalu, Martino Gampera s jeho kreativním projektem 100 dní 100 židlí, Daniela Piršče,...
During studies at the University of Tomas Bata in the Industrial Design department, I´ve learned to control manufacturing techniques, working with different materials and met lots of interesting people. I´ve come through metal, plastic, glass, paper and wood, to the Japanese Bunaco technique, which was originally used to make dishes, to porcelain or 3D printing. Of my favorite designers I´ll name eg. Marcel Wanders, Maarten Baas with his combusting furniture, Tappio Wirkkala, Martino Gamper with his creative project 100 days 100 chairs, Daniel Piršč,...
 

© 2015 Jakub Verner